Dr. Szécsényi István Rövidcsőrűgalmb Tenyésztő Klub

                                                              

 

Üdvözlet

   

    Willkommen

        Witamy

 

 
Képtár

Képtár-- Photos--Fotos

Zdjęcia--фотографии

 
Menü
 
Ideálrajz

                       

                  Ideálrajz

 
Felhívás

Megkérek minden kedves tagot és látogatót, hogy regisztráljon az oldalon, mert így első kézből ismerhetik meg az új információkat.

 Lengyel rövidcsőrű kisszarka

Polnische kurzschnäblige Elster

Standard und Ideal

Katt---Klik

Angol rövidcsőrű link

Rupert Casey  Angol röv csőrű tenyésztő  USA

 
Y

               

 
Galambászlinkek
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatók 2
free counters
 
Fajtaleírások

A budapesti rövidcsőrű galamb fajtaleírása

 

 

Származási hely:

Magyarország, Budapest.

Összbenyomás:

Kicsi, kecses, nyúlánk, elegáns megjelenésű, szilárd szervezetű, élénk vérmérsékletű, meredek testtartású, ujjhegyein álló galamb.

Fajtajegyek:

Fej:            Széles. A fejtető szélességi és hosszúsági mérete azonos, hátulsó része keskenyebb és magasan kiemelkedik. A szemboltok párhuzamosak, ugyancsak kiemelkedők, a fejtető középen bemélyedt. A homlok meredek, de a fejtető hátulsó, kiemelkedő részénél alacsonyabb. A fejtető előre lejt. A tarkó meredek.

Szem:         A szemek nagyok, előredomborodók. A szivárványhártya szemcsés rajzolatú, szürkéskék, a szívhátúaké feketéskék. A pupilla nagy. A szembőr sima, feszes, hártyaszerű, a szemboltra terjedő, a szemgolyó szivárványhártya körüli részét nem fedi. Színe a sötétcsőrű változatok esetében szilvakék, a világos csőrű változatok esetében citromsárga. A szemrés nagy, nyitott.

Csőr:          Egyenes, bennülő, rövid, de szélességénél hosszabb, vastag, tompa, jól zárt. Az alsó és felső káva hossza azonos. Színe a sötétcsőrű változatok esetében fekete, a világos csőrű változatok esetében viaszszínű. Az orrdudor kicsi, a csőrhöz simuló.

Nyak:         Hosszú, karcsú, enyhén ívelt.

Mell:           Közepesen széles, kissé előredomborodó.

Hát:            Mérsékelten keskenyedő, megnyúlt.

Szárny:       Feszes tartású, nyúlánk, kissé előreálló. Az evezőtollak jól zártak, a farkon fekszenek.

Farok:        Keskeny, jól zárt. A kormánytollak száma: 12

Láb:           Középhosszú, sima. A combok szabadon állnak. A karmok kicsik, színük a csőrével azonos.

Tollazat:      Sűrű, feszes, színe kifejezett, azonos árnyalatú, a nyakon csillogó fényű.

 

 

Szín és rajzváltozatok:

      I. Sötétcsőrűek:

a.)    Egyszínű: fekete

b.)    Szalagos szárnyúak: kék (budai kék), kovácsolt-kék, deres

c.)    Rajzos: gólyás fehér farokkal (budapesti díszgólyás)

 

II. Világos csőrűek:

a.)    Egyszínűek: fekete, fehér, vörös, sárga, májszínű, ezüst

b.)    Szalagos szárnyúak: kék, kovácsolt-kék, fakó, kovácsolt-fakó (pacsirta), sárgafakó, vörösfakó, kékfakó,

c.)    Rajzosak: csapos, szívhátú

 

A deres feje és nyaka sötétszürke, a nyak zöldes-lilás csillogású. A szárnypajzs világosszürke, fekete szalagokkal. A has és a combok fehérek, a farok szürke, fekete pánttal. A gólyás alapszíne fehér, az evezőtollak vége elmosódott határú szürkésfekete. A farok fehér.

A csaposak és szívhátúak az egyszínűekkel megegyező alapszínűek. A csaposak 5-7 evezőtolla fehér. A szívhátúak szarkarajzúak, fehér fejjel és a hát fehér. A fehér szín a fejtől hátul a tarkó alá, elöl a nyak közepéig terjed.

 

Súlyos hibák:

A fej markírozottságának hiánya, keskeny fej, orrosság, kifejezetten lefelé irányuló csőr, hosszú, vékony, hegyes, kampós csőr, rövid láb.

Értékelés sorrendje:

Összbenyomás -fej-szem, szemgyűrű - csőr- alak- állás- láb- nyak-tollszerkezet -szín és rajz.

 

 

 

 

Gyűrűnagyság: 7 mm.A budapesti rövidcsőrű bírálatának irányelvei

A fej, szem, csőr alakulásának sokfélesége és ezek egymáshoz való viszonyának változatossága a budapesti rövidcsőrűnek arcszerűséget kölcsönöz. Ez az arcszerűség a magyarázata annak, hogy azonos minőségű, így pl. kiváló budapesti rövidcsőrű egyedek lényegesen különbözőek lehetnek, mert szépségük ezeknek az arányválto­zatoknak következtében többféleképpen alakul, így pl. előfordul, hogy teljesen hasonlóan alakult szem vagy csőr az egyik galambon tetszetős, illik ahhoz a galambhoz, míg egy másikon aránytalansága miatt bántóan hat. A szépség elbírálásánál tehát mindenek előtt azt az összhangot, vagy annak hiányát kell tekintetbe venni, amely egyrészt a fej, szem, csőr alakulása és egymás közötti aránya, másrészt a többi testrészek alakulása és egymás közötti aránya, valamint mindezeknek egymáshoz, továbbá az alakhoz és álláshoz való viszonya között fennáll vagy hiányzik. Az összes többi hibákat és hiányosságokat ezeknek a szempontoknak kell alárendelni. Mivel a budapesti rövidcsőrű értékét elsősorban a fej, szem, csőr és a testalkat ala kulása határozza meg, tehát kifejezetten alak galamb, ezért a szín és rajz hibái, így pl. a vöröseknél és sárgáknál enyhén kékes árnyalatú faroktollazat, a gólyásoknál, különösen hímeknél, kissé kékes-szürkén tarkázott nyaktollazat,vagy néhány világos karom, kékeknél sötét árnyalatú szín, stb. - a szívhátúak durva rajzhibáitól elte­kintve - kisebb jelentőségűek és ezek a hibák az egyébként szép és nemes budapesti rövidcsőrű értékét nem befolyásolják lényegesen.

 

A budapesti rövidcsőrű tenyésztésének követelményeiről

 

Véleményem szerint még nagyon sok javítani való van rövidcsőrű galambjainkon ahhoz, hogy a tökéletes szépséget elérjük. Sokat vitatottak mostanában a fejjel kapcsolatos kérdések. A fej szélességének megítélésénél egyesek az esetenként a szem­ boltokra terjedő szemgyűrűt is szeretnék figyelembe venni, holott fejtetőnek csak a tollal benőtt felület tekinthető. Márpedig mivel ez így van, legtöbb galambunk feje nem elég széles, mert amint tudjuk, a fej szélességének és hosszúságának azonos méretűnek kell lennie. A másik ezzel kapcsolatos kérdés a szemboltok párhuzamossága. Amint tudott, a szemboltoknak párhuzamosaknak kell lenniök. A teljesen párhu­zamos szemboltú példány pedig ma még a ritkaságok közé tartozik. Már akkor is örülünk, ha 80-90%-os párhuzamosságot érünk el. Ami a szemgyűrűk nagyságát illeti, vannak széles szemgyűrűjű galambok, amelyeknél a szemgyűrű teljesen a szemboltokra terjed, ezek az első pillanatra nagyon előnyös benyomást keltenek, de a fejtető ezeknél majdnem mindig keskeny. Eszményinek az tekinthető, ha a szemboltok kb. fele tollazattal fedett és csak a szemboltok felére terjed a szemgyűrű. A fej markírozottságát tehát ne a szemboltokra terjedő, ezért kiemelkedő szemgyűrű alkossa, hanem a szemboltokra is terjedő tollal fedett fejtető bemélyedése. A tenyész­tés során meg kell találnunk azt a középutat, amelynél a fejtető még elég széles, de a szemek is elég nagyok. Én sokkal előnyösebbnek tartom, ha a szem nagyságát nem a szemgyűrű szélessége adja, hanem a nagy szemgyűrű inkább keskenyebb, mert a szem csak ebben az esetben lehet nyitott, ami azt jelenti, hogy a szemgolyót a szemhéjak sem alul, sem felül nem fedik.

Ami a szem színét illeti, galambjaink nagy részénél az írisz túl világos és nem szemcsézett. A fajtaleírás szürkéskék, szemcsézett írisz színt ír elő, ez azonban még nagyon sok galambunknál hiányzik. Az én ízlésem szerint minél kékebb a szem, an­nál szebb. A csőrrel kapcsolatban manapság ritkaságnak számít, ha a két csőrkáva azonos hosszúságú. Galambjaink általában kampós csőrűek, ami azt jelenti, hogy a felső káva kampószerűen ráborul az alsó kávára. Ez ma már annyira általános, hogy az újabb tenyésztők ezt figyelembe sem veszik. A legjobb csőrű példányok - régen gyakrabban, de még ma is - a szívhátúak között fordulnak elő. Véleményem szerint ilyen szívhátú egyedek lehetnek alkalmasak az egyszínűek csőralakulásának javítá­sára. Mindaz, amit eddig leírtam - sok év tapasztalata alapján mondhatom - elérhető. Természetesen kérdéses, hogy egy emberöltő elegendő-e mindezek megvalósításához.

Meg kell még említenem egy nagyon gyakori hibát, a tarkó alakulását. A fekete csőrű változatoknál és az egyszínű fehéreknél a tarkó általában a standard előírásainak megfelelően meredek. A többi egyszínűeknél azonban a meredek tarkó ma még ritkaságnak számít. Ezalatt azt értem, hogy bár a fej hátulsó pontja kiemelkedik, de ettől kezdve a tarkó vonala nem egyenes, hanem könyökcsőszerűen ívelt. Ez is egy olyan hiba, amit a tenyésztés során figyelembe kellene venni.

A legutóbbi évtizedekben sokat fejlődtek állományaink alak és állás tekintetében. Egyre több az elegáns, 45"-os szögnek megfelelő testtartású, ennek következtében szabad combokat mutató példány. A fejlődés ellenére azonban alak és állás vonatko­zásában is van tennivalónk, mert állományaink legalább felénél még ezek a tulajdonságok is hiányzanak. Sok tenyésztő szeretne a fej, szem, csőr, alak és állás mellett szép színű egyedeket is tenyészteni. Amint ismeretes, a tollazat színének kifejezettnek, teltnek és az egész test felületén egyöntetűnek kell lennie. A színnel kapcsolatos hibák főleg a vöröseknél, valamivel ritkábban a sárgáknál fordulnak elő. Leggyakrabban a faroktollak színe kifogásolható. A jelenleg előforduló szép színű vörösek általában más színűektől származnak, ezért ezt a tulajdonságukat nem örökítik megbíz­hatóan. Tehát ez a magyarázata annak, hogyha a jó színű példányt hibás színűvel párosítjuk, az utódok inkább a hibás színt fogják örökölni. A szép színt csak az a te­nyésztő érhetné el tartósan, aki több pár vörössel tenyésztene, eközben csak a kifogástalan színű utódokat tartaná meg. Így a kívánt cél 4-5 év alatt elérhetőnek látszik. Kérdés azonban, hogy ezalatt hogyan alakulnának a többi követelmények. Amennyire ez egyáltalán lehetséges, kerülni kell a szoros beltenyésztést, mert ennek káros következményei többek között a csökkent életképesség és a laza tollazat. Tekintettel arra, hogy megfelelő minőségű, teljesen idegen vérvonalból származó tenyészállatok beszerzése jelenleg gyakorlatilag sajnos már lehetetlen, legcélszerűbb az erre alkal­masnak látszó egyszínű példányokat egyszínű fehérekkel párosítani és az így kapott tarka utódokat - mint felfrissített vérű egyedeket - felhasználni a további tenyésztés során. Természetesen egy ilyen művelethez nem szabad sajnálni a legszebb fehéret és a legszebb más színűt igénybe venni. Az ilyen párosításból származó tarka utódok bizonyítékai annak - már ami vitalitásukat, tollazatúkat illeti - hogy nem a budapesti rövidcsőrű standard követelmények betartásának szükségszerű következménye az életképesség bizonyos csökkenése, hanem a fajtaleírásnak megfelelő legszebb galambok is lehetnek kifogástalan erőállapotú és feszes, tömött tollazatú példányok.

Dr. Szécsényi István

 

Ceglédi rövidcsőrű szívhátú keringő

Származási hely: Magyarország. Cegléd.

Testfelépítés, testtartás: Közepesnél kisebb testű. 20 - 30 cm hosszú, és 17- 18 cm magas. Szilárd testfelépítésű, kecses tartású galamb.

Fej: Szélesség- és hosszméretei majdnem azonosak. Homloka telt, magas, széles. A fejtető kissé bemélyedt. a tarkó enyhén sarkos.

Szem, szembőr: Szeme közepes nagyságú, nyi­tott, kissé dülledt. Színe sötét (bükkönyszem]. A szembőr közepes szélességű, kerek, finom szövetű, kétsoros, redőzött. Színe sárga.

Csőr: Kissé lefelé irányuló, rövid, vastag, kúp alakú, világos szaruszínű, zárt. hossza 8- 10 mm . Az orrdudorok kicsik, fehéren porozottak.

Nyak: Függőleges tartású. arányosan elvékonyodó. A toroktájék kimetszett

Mell: Széles, enyhén előre domborodó.

Hát: Kissé boltozott, a farok felé lejt.

Szárnyak: Testhez állók, a kormánytollakon nyugszanak, de azok végét nem érik el és nem kereszteződnek.

Farok: zárt, rövid, a hát vonalát követi, az evezőtollakon kissé túlér. A kormánytollak száma: 12.

Lábak: Közepes hosszúságúak, széles mellközből nőttek, tollatlanok. Színük piros, a karmok világos szaruszínűek.

Tollazat: Feszes, tömött, fényes.

Rajz: Csak szívhátú rajzzal fordul elő, a hát fehér, az előke hossza 5- 8 cm . kerek záródású. A fejen az orrdudortól a fejtető közepéig érő színes folt (hód) rajz helyezkedik el. A szembőr és a homlokfolt között mindkét oldalon keskeny fehér tollmező húzódik.

Színváltozatok: Minden szinváltozat elfogadott.

Enyhe hibák: Élénk vérmérséklet hiánya, faroktámasztó tollak tarkasága, fejtető közepén túlérő homlokfolt, kisebb rajzhibák.

Súlyos hibák: Alacsony, vagy magas állás. Laza, fénytelen tollazat. Keskeny fej, kis fej, szilvafej, a fej hátsó részén a kiemelkedés hiánya. 'Kicsi, mélyen ülő szem, hosszú, vékony, kampós, jelzett csőr. Nagy, rücskös orrdudorok, ívelt nyak. Keskeny mell, nyitott hát, lógó szárnyak, a kormánytollakon túlérő evezőtollak, felfelé irányuló, hosszú, legyezőszerű farok. Tollas láb. Sötét karmok. Nyitott mellrajz, a szívhát tarkasága, durva rajzhibák.

Gyűrűméret: 7 mm , IV.

 
Látogatók
Indulás: 2009-06-14
 
Óra
 
Vendégkönyv

 
Látogatók a világból
 
Frissítések-New

  

 

Új cikk Czeglédy Pál tollából a menűben

Budapesti rövidcsőrűgalambok a Budapesti- és Bécsi keringőgalambok 5. Európa Kiállításán

Fotók a képtárban

 

 

 

 

 

 

 

A budapesti rövidcsőrű galamb bírálatáról

 

 

 

Fotók a dabasi és a ceglédi kiállításról Virág Gábortól

a képtárban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Üzenőfal
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Fordító oldal
 
Szerzői jog!!!!

 
Galamb

                         

 
foto1

 
Tartalom

Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS